Η ΕΤΕπ πρόκειται να ενισχύσει την Πολωνία στην προσπάθειά της να αναπτύξει τις ΑΠΕ και να απομακρυνθεί από τα ορυκτά καύσιμα.

Στα πλαίσια αυτά, η τράπεζα θα χρηματοδοτήσει την εγκατάσταση μονάδων ΑΠΕ 500 μεγαβάτ, με δάνεια προς τον ιδιωτικό τομέα, όπως ανακοινώθηκε. Σημειώνεται ότι σήμερα η εγκατεστημένη ισχύς των ΑΠΕ στη χώρα ανέρχεται σε 5,5 γιγαβάτ, αλλά χρειάζονται πρόσθετες επενδύσεις 10 δις. ευρώ ώστε να διπλασιαστεί αυτή η ισχύς και να επιτευχθεί ο εθνικός στόχος.

Οι εγκαταστάσεις των 500 μεγαβάτ προβλέπεται να γίνουν ως το 2018 και θα εξοικονομήσουν ρύπους ενός εκατ. τόνων. Παράλληλα, η ΕΤΕΠ σκοπεύει να βοηθήσει και τους διαχειριστές του δικτύου με τη διασύνδεση των έργων.