Στο νέο δήμου Παύλου Μελά παραχωρείται το ομώνυμο στρατόπεδο που μπορεί να αναδειχθεί σε μητροπολιτικό πάρκο και πνεύμονα της Δυτικής Θεσσαλονίκης και ευρύτερα του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας ανακοίνωσε ότι η παραχώρηση γίνεται για 30 χρόνια, προκειμένου η τοπική αυτοδιοίκηση, στο πλαίσιο του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού που διέπει την περιοχή, να αναπτύξει μη κερδοσκοπικές, κοινωνικές και πολιτιστικές χρήσεις, προς όφελος της τοπικής κοινωνίας, διαμορφώνοντας τις απολύτως αναγκαίες και νόμιμες υποδομές που πρέπει να είναι οι πιο ήπιες δυνατές.

Ο κ. Βενιζέλος επεσήμανε ότι τα υπάρχοντα κτήρια που έχουν κηρυχθεί διατηρητέα, θα συντηρηθούν με ευθύνη του Δήμου και σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού.

Ο Δήμος Παύλου Μελά έχει την υποχρέωση να παραχωρήσει κατά χρήση για αντίστοιχο χρονικό διάστημα έκταση 30 στρεμμάτων σε άλλο σημείο της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου.

Έκταση που είναι κατάλληλη από πλευράς χωροταξικής, πολεοδομικής και δασικής νομοθεσίας για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του Στρατού.

Ο υφιστάμενος ιστορικός Ναός της Αγίας Βαρβάρας με τον απολύτως αναγκαίο περιβάλλοντα χώρο δύο στρεμμάτων, παραχωρείται κατά χρήση στην Ιερά Μητρόπολη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως για την κάλυψη των λατρευτικών αναγκών των κατοίκων της περιοχής, με τους περιορισμούς που ισχύουν από χωροταξικής και πολεοδομικής πλευράς για το Δήμο και απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία.