Οι καθαρές ενεργειακές πηγές κάλυψαν το 35,5% της ηλεκτροπαραγωγής στη Βρετανία στο γ’ τρίμηνο του έτους, παρά την πτώση της παραγωγής των πυρηνικών μονάδων.

Με βάση τα στοιχεία του υπουργείου Ενέργειας, η πράσινη ενέργεια αύξησε το μερίδιό της κατά 0,3% σε ετήσια βάση στο συγκεκριμένο διάστημα, ενώ στην πράξη τα μεγέθη αναμένεται να είναι μεγαλύτερα, καθώς δεν συνυπολογίζεται η συμβολή των μικρών παραγωγών.

Όλα αυτά ενώ η παραγωγή των πυρηνικών σταθμών περιορίστηκε κατά 16,2% ως αποτέλεσμα της διακοπής λειτουργίας ορισμένων εξ αυτών. Από την άλλη, όμως, τα αιολικά είδαν την δική τους παραγωγή να αυξάνεται κατά 9,6% και οι ΑΠΕ στο σύνολό τους κατά 26%. Οι μονάδες φυσικού αερίου αύξησαν το μερίδιό τους κατά 3,5%, ξεπερνώντας για πρώτη φορά σε μερίδιο τον άνθρακα.

Όσον αφορά τον Οκτώβριο, τέθηκαν σε λειτουργία νέα αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 574 μεγαβάτ, καθώς και 31 MW φ/β, 102 MW βιομάζας και 132 MW αερίου.