Διαγωνισμός για έρευνα για πετρέλαιο και φυσικό αέριο στη Μαύρη Θάλασσα προκήρυξε η Βουλγαρία στην Αποκλειστική Οικονομική της Ζώνη. 

Σε ανακοίνωση που δημοσιεύεται στον ιστότοπο της βουλγαρικής κυβέρνησης τονίζεται -μεταξύ άλλων- ότι οι δυνητικοί επενδυτές θα λάβουν πενταετή άδεια για τη διεξαγωγή των ερευνών.

Η απόφαση για τη διεξαγωγή έρευνας βαθέων υδάτων στη Μαύρη Θάλασσα είναι σε πλήρη συμμόρφωση με την κυβερνητική πολιτική για τη διασφάλιση της διαφοροποίησης των ενεργειακών προμηθειών, υπογραμμίζεται στην ίδια ανακοίνωση.

Η διασφάλιση της ενεργειακής ανεξαρτησίας της χώρας είναι μία από τις πιο σημαντικές προτεραιότητες του κυβερνητικού προγράμματος, υπογραμμίζεται -μεταξύ άλλων- στην ίδια ανακοίνωση. Τονίζεται δε, ότι αυτή η (ενεργειακή) ανεξαρτησία μπορεί να επιτευχθεί πρωτίστως μέσω της εξερεύνησης και της εκμετάλλευσης των δικών της κοιτασμάτων φυσικού αερίου και πετρελαίου.