Συνέδριο με θέμα: «Think Green και πράσινη επιχειρηματικότητα» πραγματοποιεί την Παρασκευή 29 Απριλίου 2011 και ώρα 9:30 π.μ. το ΕΒΕΑ στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος “Think Green". Στόχος του προγράμματος είναι η αντιμετώπιση, στο μέτρο του δυνατού, των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ρύπανση κ.ά) της λειτουργίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με έμφαση σ’ αυτές που έχουν έδρα σε υποβαθμισμένες αστικές περιοχές στην περιφέρεια του Ε.Β.Ε.Α. και την ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης και της οικολογικής νοοτροπίας στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες.

Φιλοδοξία του έργου είναι να αποτελέσει σημείο αναφοράς για ανάληψη αντίστοιχων πρωτοβουλιών, με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος, από φορείς της χώρας που εμπλέκονται με ποικίλους τρόπους με τη λειτουργία των ΜΜΕ και να συμβάλει, γενικότερα, στη διάδοση περιβαλλοντικά φιλικών πρακτικών αναφορικά με το επιχειρείν.

Το έργο υλοποιείται από το Ε.Β.Ε.Α. και χρηματοδοτείται από το ΧΜ ΕΟΧ (2004 - 2009) σε ποσοστό 50% και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας σε ποσοστό 50%.
TAGS