Η Σλοβενία πρόκειται να δαπανήσει 1,02 δισ. ευρώ προκειμένου να πετύχει τον εθνικό της στόχο για μείωση των εκπομπών ρύπων ως το 2020.

Στα πλαίσια αυτά, η κυβέρνηση σκοπεύει να θέσει «ταβάνι» ώστε να μην ξεπεράσουν οι ρύποι τους 12,12 εκατ. τόνους ετησίως. Ο μεγαλύτερος ρυπαντής στη Σλοβενία είναι σήμερα ο τομέας των μεταφορών, καθώς εκλύει το 50% των ρύπων. Ακολουθούν οι κατοικίες και η γεωργία με 17% και 16,5% αντίστοιχα.

Προκειμένου να περιοριστούν οι εκπομπές των μεταφορών, οι αρχές θα ενθαρρύνουν την χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς, την αυξημένη αποδοτικότητα καυσίμων και τις καθαρές μορφές μετακίνησης.

Στη γεωργία, τα μέτρα θα αφορούν πιο φιλικές προς το περιβάλλον μεθόδους παραγωγής γάλακτος και κρέατος, ενώ θα επικεντρωθούν και στα λιπάσματα.