Στις αρχές Δεκεμβρίου, οι Ρυθμιστικές Αρχές της Νότιας Καρολίνας προχώρησαν σε συμφωνία με τις δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, βάσει της οποίας το κράτος δεσμεύεται να δημιουργήσει προγράμματα net metering για μικρά οικιακά και εμπορικά φωτοβολταϊκά.

Αυτή τη στιγμή, η απόφαση βρίσκεται στα χέρια της Επιτροπής Δημοσίων Υπηρεσιών της Νότιας Καρολίνας.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, θα δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα net metering για φ/β κάτω των 1 MW και άλλο ένα για φ/β άνω του 1 MW.

Επίσης, οι ΥΚΩ συμφώνησαν να απαλλάξουν τους «φωτοβολταϊκούς» πελάτες τους από την καταβολή τελών, που περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς ηλεκτρικού, για μια περίοδο 6 ετών.

 

TAGS