Αίτημα προκειμένου να ενταχθεί το έργο της ύδρευσης των Νήσων Κέρκυρας και Παξών στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ), έχει αποφασίσει να αποστείλει επισήμως το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο υφυπουργός Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων κ. Ιωάννης Μαγκριώτης, με έγγραφό του, που διαβιβάστηκε στη Βουλή, ενημερώνει ότι ήδη έχουν γίνει συζητήσεις με εκπροσώπους της ΕΕ, προκειμένου το έργο να ενταχθεί στο σύνολό του στο ΕΠΠΕΡΑΑ, με ποσό περίπου 280 εκατομμυρίων ευρώ.

Ωστόσο, ο υφυπουργός σημειώνει ότι στην περίπτωση αίτησης χρηματοδότησης μεγάλων έργων, δηλαδή, κόστους μεγαλύτερου από 50 εκατομμύρια ευρώ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα αξιολόγησης της πρότασης και - αν είναι απαραίτητο - ορίζει εμπειρογνώμονες, που εξετάζουν τη σκοπιμότητα και την αποτελεσματικότητα των έργων.

Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών ένταξης θα προχωρήσει η δημοπράτηση των έργων.

Το έγγραφο διαβιβάστηκε στη Βουλή προς απάντηση ερώτησης του βουλευτή της ΝΔ κ. Νικολάου Δένδια, με την οποία εξέφραζε την ανησυχία του για το έργο: Ο κ. Δένδιας επικαλέσθηκε συνάντησή του στις Βρυξέλλες, με την επικεφαλής του Τμήματος Χρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατά την οποία ενημερώθηκε ότι από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης δεν έχει υποβληθεί επίσημο αίτημα που να αφορά το έργο της Ύδρευσης Νήσων Κέρκυρας και Παξών.

    Ο βουλευτής της ΝΔ επικαλέσθηκε επίσης και απάντηση του Γενικού Διευθυντή Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Ahner, στην οποία αναφέρει ότι "αυτό το έργο δεν έχει ακόμη υποβληθεί από τις ελληνικές αρχές ως ένα μεγάλο έργο. Μόλις μια τέτοια αίτηση υποβληθεί, η Επιτροπή θα την αξιολογήσει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού των Διαρθρωτικών Ταμείων". Ο κ. Ν. Δένδιας κάνει λόγο για "μείζον πολιτικό ζήτημα, αφενός για το Νομό Κέρκυρας, οι κάτοικοι του οποίου έχουν λάβει επανειλημμένως διαβεβαιώσεις μελών του κυβερνώντος κόμματος για τη δημοπράτηση του έργου στο αμέσως προσεχές διάστημα, αφετέρου για την κυβέρνηση, η οποία πλέον εκτίθεται ανεπανόρθωτα".

    Στην ερώτηση του κ. Δένδια έχει απαντήσει και το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Οικονομίας και, όπως ενημερώνει ο αρμόδιος υφυπουργός κ. Παναγιώτης Ρήγας, "ο φάκελος του μεγάλου έργου υποβλήθηκε άτυπα στη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής της ΕΕ για προκαταρκτική αξιολόγηση" και "μετά την ολοκλήρωση της άτυπης διαβούλευσης, η αίτηση της χρηματοδότησης μεγάλου έργου θα υποβληθεί επίσημα στην Επιτροπή.

    Επίσης και ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξης" του Υπουργείου Περιβάλλοντος ενημερώνει το βουλευτή ότι η αίτηση χρηματοδότησης του μεγάλου έργου με τα υποστηρικτικά έγγραφα, έχει αποσταλεί άτυπα ηλεκτρονικά στη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής της ΕΕ για προκαταρκτική αξιολόγηση και ότι μάλιστα απεστάλησαν και οι πρώτες παρατηρήσεις από την Επιτροπή.