Το μεγαλύτερο φωτοβολταϊκό πάρκο της Μεγάλης Βρετανίας, το οποίο είναι σε θέση να τροφοδοτήσει με ενέργεια 14.000 νοικοκυριά, συνδέθηκε με το εθνικό δίκτυο στο Oxforshire.

Η φ/β συστοιχία Landmead 46 MW, που βρίσκεται στο ανατολικό Hanney κοντά στο Abingdon, εξοπλίστηκε με 483.000 φ/β πλαίσια λεπτού ιμενίου της γερμανικής Belectric, ενώ αναπτύχθηκε από την First Solar.

Υπολογίζεται ότι το πάρκο θα παράγει περί τις 45 εκατ. κιλοβατώρες, αποτρέποντας την εκπομπή μεγάλων ποσοτήτων διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα.

Όπως σημειώνουν οι κατασκευαστές, το Landmead αναπτύχθηκε σε «χαμηλής ποιότητας» γεωργική γη, έτσι ώστε μετά την παρέλευση μιας 25ετίας αφενός να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά για την εκτροφή προβάτων και αφετέρου να μην καταστραφεί η χλωρίδα και η πανίδα της ευρύτερης περιοχής.