Οι εκπομπές ρύπων στην παραγωγή ρεύματος της Γερμανίας μειώθηκαν εκ νέου το 2014 στα χαμηλότερα επίπεδα από το 2009 και στα δεύτερα χαμηλότερα από το 1990, σύμφωνα με τα στοιχεία της δεξαμενής σκέψης Agora Energiewende.

Ο κλάδος εξέπεμπψε 301 εκατ. τόνους CO2 πέρυσι από 317 εκατ. τόνους το 2013. Το προηγούμενο χαμηλότερο ρεκόρ ήταν το 2009 με 294 εκατ. τόνους λόγω της οικονομικής κρίσης.

Το 1990 οι εκπομπές στην ηλεκτροπαραγωγή της χώρας ήταν 357 εκατ. τόνοι ενώ στη συνέχεια και ιδίως μετά το 2000 έγιναν προσπάθειες για την ανάπτυξη των ΑΠΕ, οι οποίες πλέον κατέχουν την πρώτη θέση στην ηλεκτροπαραγωγή, εκτοπίζοντας τις άλλες, παραδοσιακές πηγές.

Τέλος, να σημειωθεί ότι και οι συνολικές εκπομπές ρύπων της Γερμανίας μειώθηκαν πέρυσι φτάνοντας τους 920 εκατ. τόνους από 951 εκατ. τόνους το 2013.