Πλεόνασμα της τάξης των 2,852 δισ. ευρώ σημείωσε τον Δεκέμβριο του 2014, ο ειδικός λογαριασμός ΑΠΕ της Γερμανίας (εισφορά EEG), ακολουθώντας τη θετική πορεία του μήνα Νοεμβρίου, όπου το πλεόνασμα ήταν στα 2,057 δισ.

Να σημειωθεί ότι στη λήξη του 2013, ο λογαριασμός παρουσίαζε έλλειμμα ύψους 225,3 εκατ. ευρώ.

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι το 2014, τα συνολικά έσοδα που προήλθαν από την εισφορά EEG άγγιξαν τα 3,077 δισ. ευρώ, ενώ μόνο για το μήνα Δεκέμβριο ήταν στα 794,5 εκατ.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η επίδοση του Δεκεμβρίου είναι το δεύτερο καλύτερο αποτέλεσμα που επετεύχθη, με την πρώτη καλύτερη να επιτυγχάνεται τον Φεβρουάριο του 2014 με έσοδα 943,9 εκατ. ευρώ.