Επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλητα εντόπισαν Επιθεωρητές Περιβάλλοντος σε ρέμα της περιοχής Κοπρίσια των Αγίων Θεοδώρων. Τα απόβλητα μεταφέρονταν εκεί με αγωγούς που έπεφταν απ’ ευθείας στην κοίτη του ρέματος. Διαπιστώθηκε ρύπανση του εδάφους αλλά και του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα, ενώ σε κίνδυνο τίθεται και η υγεία των κατοίκων της περιοχής. Του θέματος θα επιμεληθούν τις προσεχείς μέρες οι αρμόδιοι οργανισμοί.