Οι εξαγωγές πετρελαίου και αερίου της Νορβηγίας έφτασαν πέρυσι τα 56 δισ. ευρώ, με βάση τα επίσημα στατιστικά στοιχεία.

Οι συγκεκριμένες εξαγωγές αντιστοιχούσαν στο 55% του συνόλου των εξαγωγών της χώρας. Πιο συγκεκριμένα, το φυσικό αέριο έφτασε σε αξία τα 25,3 δις. ευρώ, μειωμένη κατά 9,5% σε σχέση με το 2013 λόγω της πτώσης των πετρελαϊκών τιμών. Ο όγκος του αερίου που εξήχθη ήταν 102,6 δις. κ.μ., μειωμένος κατά 1,2%.

Στο πετρέλαιο, οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 3% σε αξία και έφτασαν τα 434 εκατ. βαρέλια.