Με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στο νερό, επάνω σε πλωτές κατασκευές, επιχειρούν να δώσουν λύση στο ζήτημα του χώρου στη Καλιφόρνια. Δεδομένης της υψηλής αξίας της γης σε περιοχές όπως η Νάπα με τα διάσημα αμπέλια, έχει νόημα η τοποθέτηση των φωτοβολταϊκών στο νερό, ενώ η κίνηση αυτή αυξάνει και την απόδοσή τους, αφού το νερό είναι πιο ψυχρό και ρίχνει την θερμοκρασία των συστημάτων.

Οι κατασκευάστριες εταιρείες πιστεύουν ότι η μέθοδος μπορεί να εφαρμοστεί και σε αρκετά άλλα σημεία, όπως για παράδειγμα στους ταμιευτήρες των υδροηλεκτρικών έργων ή σε περιοχές με εξορυκτική δραστηριότητα, παρέχοντας καθαρή ενέργεια δίχως να δεσμεύονται ωφέλιμες εκτάσεις γης.


Πηγή:tsantiri.gr