Νέα νομοθεσία που πέρασε από το κοινοβούλιο της Ουγγαρίας προβλέπει την επιβολή τέλους 114 φιορινιών ανά κιλό φωτοβολταϊκού πάνελ που αγοράζεται, γεγονός που έχει προκαλέσει την αντίδραση του κλάδου.

Όπως προβλέπει ο νόμος, οι ιδιοκτήτες φωτοβολταϊκών πάρκων θα πρέπει να καταβάλλουν 114 φιορίνια (περίπου 35 λεπτά του Ευρώ) ανά κιλό φωτοβολταϊκών πάνελ που αγοράζουν ως Τέλος περιβαλλοντικών προϊόντων.

Το Τέλος μεταφράζεται στην πράξη σε αύξηση 5%-7% του κόστους των πάνελ ή σε 6,5 με 8 ευρώ ανά φωτοβολταϊκό στοιχείο. Συγκριτικά με τις μπαταρίες μολύβδου που επίσης θα επιβαρυνθούν με 0,18 ευρώ ανά κιλό, το τέλος στα φωτοβολταϊκά είναι διπλάσιο.

Το σκεπτικό πίσω από το Τέλος στα φωτοβολταϊκά είναι ότι κατά τη φάση της κατασκευής τους χρησιμοποιούνται περιβαλλοντικά επιβλαβή υλικά, όπως ο μόλυβδος, το αρσενίδιο του γαλλίου και το τριφθοριούχο άζωτο, το οποίο είναι έως 17 φορές πιο επιβαρυντικό από το διοξείδιο του άνθρακα και παραμένει στην ατμόσφαιρα για χρονικό διάστημα που μπορεί να φτάσει τα 550 χρόνια. Έτσι, τα φωτοβολταϊκά αντιμετωπίζονται ως επικίνδυνα απόβλητα με υψηλό κόστος συλλογής και ανακύκλωσης.

Από την άλλη πλευρά ο ουγγρικός σύνδεσμος φωτοβολταϊκών υποστηρίζει ότι ο μέσος όρος ζωής ενός φωτοβολταϊκού πάνελ είναι 35 με 40 χρόνια και ότι τα προϊόντα αυτά είναι εξολοκλήρου ανακυκλώσιμα, καθώς το πλαίσιό τους αποτελείται από πυρίτιο, το πέμπτο πιο άφθονο στοιχείο στη Γη, και αλουμίνιο.

Σημειώνεται ότι από το 2016 τα κράτη-μέλη της ΕΕ θα είναι υποχρεωμένα να συλλέξουν και να ανακυκλώσουν ποσότητα ηλεκτρονικών αποβλήτων ισοδύναμη με το 45% των ετήσιων πωλήσεων ηλεκτρονικών αγαθών με το ποσοστό να αυξάνεται στο 65% ως το 2019.