Μειώθηκε κατά 2% η κατανάλωση ηλεκτρισμού της Σλοβενίας το 2014, με βάση την στατιστική υπηρεσία.

Τον Δεκέμβριο, η παραγωγή ηλεκτρισμού της χώρας σημείωσε πτώση 3% σε μηνιαία βάση, υποχωρώντας στις 1296 γιγαβατώρες, ενώ η κατανάλωση αυξήθηκε κατά 2% στις 1162 γιγαβατώρες.

Τον ίδιο μήνα, η Σλοβενία εισήγαγε 674 γιγαβατώρες και εξήγαγε 769 γιγαβατώρες.