Τους νέους συντελεστές, βάσει των οποίων θα γίνονται οι υπολογισμοί, για το σύστημα FiT στα φωτοβολταϊκά στέγης του α’ τριμήνου του 2015 εξέδωσε η γαλλική Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (CRE).

Ο νέος συντελεστής βασίζεται στην ισχύς των φ/β, των οποίων οι αιτήσεων σύνδεσης με το δίκτυο υποβλήθηκαν στην CRE το δ’ τρίμηνο του 2014.

Μάλιστα, η γαλλική ΡΑΕ αναφέρει ότι οι αιτήσεις σύνδεσης φ/β με το δίκτυο που έλαβε το δ’ τρίμηνο ήταν συνολικά 56,2 MW, εκ των οποίων τα 25,4 MW ήταν για BIPV εγκαταστάσεις και τα υπόλοιπα 30,8 MW για οικιακά φ/β.

Κατά συνέπεια, αυτές οι δύο κατηγορίες φωτοβολταϊκών θα έχουν συντελεστή απόδοσης 0,015, που σημαίνει μείωση 1,5%  και 2,0% αντίστοιχα στο FiT.