Η παραγωγή βιοκαυσίµων στηριζόταν σε µεγάλο βαθµός στις ανησυχίες της αγοράς για τον τοµέα της ασφάλειας και την έλλειψη ενέργειας.

Η κατάρρευση των τιµών πετρελαίου, αφαιρεί τον κοµβικό αυτό παράγοντα, µε αποτέλεσμα ο κλάδος των βιοκαυσίµων να έχει τοποθετηθεί σε καθεστώς ανασφάλειας, όπως σηµειώνουν οι αναλυτές της Παγκόσµιας Τράπεζας.

Σύμφωνα με το agronews.gr, αν και η παραγωγή βιοκαυσίµων δεχόταν µεγάλη στήριξη όταν ακόµα το πετρέλαιο βρισκόταν πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, πλέον είναι µε το πετρέλαιο να βρίσκεται στα 45 δολάρια το βαρέλι, είναι δύσκολο να δικαιολογηθεί η κυβερνητική στήριξη στους παραγωγούς δηµητριακών και ελαιούχων σπόρων. Συνεπώς,  δίχως να υπάρχει κίνητρο από επιδοτήσεις για τους παραγωγούς, αναµένεται η µείωση της παραγωγής µέσα σε σύντοµο χρονικό διάστηµα.

Η αγορά βιοκαυσίµων θα συνεχίσει να αναπτύσσεται, λένε οι ειδικοί, αλλά µε ρυθµούς σηµαντικά µειωµένους συγκριτικά µε τα µέχρι τώρα δεδοµένα, καθώς  γίνεται όλο και πιο ξεκάθαρο ότι τα οφέλη που προκύπτουν από την ενεργειακή ανεξαρτησία και τις θετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, δεν επαρκούν για να αντισταθµίσουν το κόστος τους.