Σε «τροχιά» έχει μπει το πρόγραμμα του υπουργείου Περιβάλλοντος για την παρακολούθηση της οικολογικής ποιότητας της λίμνης Κουμουνδούρου και το σχεδιασμό δράσεων για τη διαχείριση, αποκατάσταση και ανάδειξή της. Σύμφωνα με το υπουργείο, το οποίο έχει θέσει υπό την εποπτεία του την προστασία της λίμνης, που βρίσκεται στα όρια των δήμων Χαϊδαρίου και Ασπρόπυργου, έχει σχεδιαστεί αντιπροσωπευτικό δίκτυο μετρήσεων και δειγματοληψιών. Στο πλαίσιο αυτό, θα πραγματοποιηθούν μηνιαίες δειγματοληψίες για νερά, εφάπαξ δειγματοληψίες για ιζήματα και εποχικές δειγματοληψίες για φυτοπλανγκτόν, μακρόφυτα και μακροασπόνδυλα, που θα καλύπτουν ολόκληρη την επιφάνεια και τα διάφορα βάθη της λίμνης.

Οι μετρήσεις θα καταχωρηθούν σε βάση δεδομένων και σε Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών με στόχο να επεξεργασθούν, ώστε να αποκτηθεί μία πλήρης εικόνα της περιβαλλοντικής κατάστασης της περιοχής μελέτης.

Με βάση τα αποτελέσματα της ερευνητικής προσπάθειας θα σχεδιαστούν δράσεις διαχείρισης, προστασίας και αποκατάστασης της λίμνης. Το έργο, διάρκειας 18 μηνών, θα υλοποιηθεί από το Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), με φορέα χρηματοδότησης την Ελληνικά Πετρέλαια.πηγή: newsbomb.gr