Οι χαμηλές τιμές του πετρελαίου περιλαμβάνουν πολιτικούς κινδύνους για τις αναδυόμενες χώρες το 2015, σύμφωνα με νέα έκθεση της Aon.

O χάρτης πολιτικού κινδύνου της Aon για το 2015 προειδοποιεί ότι χώρες συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας, του Ιράκ, της Βενεζουέλας και της Λιβύης θα αντιμετωπίσουν περαιτέρω πολιτική πίεση τους ερχόμενους μήνες.

"Η πτώση των τιμών του πετρελαίου θα έχει ένα σημαντικό αντίκτυπο σε πολλές πετρελαιοπαραγωγούς χώρες, οι οποίες δεν έχουν τη δύναμη ξένων αποθεματικών διαθεσίμων. Καθώς αρχίζουν να χάνουν έσοδα, αυτό θα πιέσει τις χώρες και θα αυξήσει την πιθανότητα αστάθειας," είπε ο CEO της Aon Global Broking Karl Hennessy σε τηλεφωνική επικοινωνία με το CNBC.

Η ετήσια έκθεση βαθμολογεί 163 χώρες για το πολιτικό ρίσκο, βασιζόμενη σε παράγοντες όπως η πιθανότητα πολιτικής παρέμβασης, η έκθεση σε κίνδυνο του τραπεζικού τομέα, η κρατική αθέτηση πληρωμών και η ποιότητα των κανονισμών.