Στις διαφωνίες εντός της ΕΕ για τα ενεργειακά ζητήματα και τον σκεπτικισμό της Ελλάδας αναφέρεται δημοσίευμα του Europolitics.

Στο δημοσίευμα με τίτλο «Ενεργειακή Ένωση: Πρώτη ανταλλαγή απόψεων στο Συμβούλιο», επισημαίνεται ότι ήδη από την πρώτη συνάντηση, τα εθνικά συμφέροντα ήταν αυτά που αναδείχθηκαν και πως η Ελλάδα εμφανίστηκε εξαιρετικά επιφυλακτική.

Συγκεκριμένα, σχολιάζει ότι οι υπουργοί Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στήριξαν ευρέως τους στόχους και τις γενικές αρχές της Ενεργειακής Ένωσης, χωρίς ωστόσο να παραλείψουν να τονίσουν το συμφέρον των χωρών τους. Η Ελλάδα ήταν εκείνο το κράτος- μέλος που αντιτάχθηκε πιο έντονα από όλους στην Ενεργειακή Ένωση, αναφέρει το δημοσίευμα σημειώνοντας ταυτόχρονα ότι η ελληνική κυβέρνηση δήλωσε ότι συμμερίζεται τους κύριους στόχους της στρατηγικής, αλλά εξέφρασε τον φόβο ότι ορισμένα από τα προτεινόμενα μέτρα θα καταφέρουν μόνο να αυξήσουν τις ανισότητες προς όφελος των πολυεθνικών και εις βάρος της κοινωνικής ασφάλειας.