Ξεκίνησε με πρωτοβουλία του Συνδέσμου 21 ΟΤΑ και σε συνεργασία με τους Δήμους Κηφισιάς, Λυκόβρυσης-Πεύκης και Χαλανδρίου η εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος εξοικονόμησης ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό, μέσω της αντικατάστασης των παλαιάς τεχνολογίας φωτιστικών σωμάτων με λαμπτήρες χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης. Η δράση αυτή έχει στόχο τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας για φωτισμό στις πόλεις, την εξοικονόμηση πόρων, τη δραστική μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, καθώς και στη δραστική συμβολή στην ελάττωση του φαινομένου του θερμοκηπίου.

Ήδη τοποθετήθηκαν τα πρώτα 20 φωτιστικά σώματα σε κάθε έναν από τους τρεις Δήμους. Στην Κηφισιά στις οδούς Αποστολίδου, Λόφου και Κένεντυ, στην Πεύκη-Λυκόβρυση στην οδό Δημοκρατίας και στο Χαλάνδρι στην οδό Παπάγου.
Το πρόγραμμα στο σύνολό του παρέχει στους Δήμους υπηρεσίες που αρχίζουν από τη σύνταξη μελέτης και την πιλοτική λειτουργία του προγράμματος και καταλήγουν στη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης των έργων και τους τρόπους χρηματοδότησής τους.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η εκπόνηση και η εκτέλεση κάθε μελέτης θα περιλαμβάνει: πιλοτική εγκατάσταση νέων φωτιστικών σωμάτων, σχεδιασμό της επένδυσης που απαιτείται, μετρήσεις εξοικονόμησης ενέργειας και πόρων, εκπόνηση συστήματος προσδιορισμού κόστους συντήρησης. Παράλληλα εκπονείται οικονομοτεχνική μελέτη που προσδιορίζει: το συνολικό κόστος ηλεκτροφωτισμού με βάση τα παλαιά φωτιστικά σώματα, το αναμενόμενο κόστος από τη χρήση των νέων φωτιστικών σωμάτων, καθώς και το ποσό εξοικονόμησης σε ετήσια βάση. Τέλος παρέχεται η δυνατότητα εξεύρεσης λύσης χρηματοδότησης του σχεδίου, η οποία εκτιμάται ότι θα καλύπτεται πλήρως από τα χρήματα που εξοικονομούνται από τη χαμηλότερη κατανάλωση που επιτυγχάνεται με την αλλαγή των φωτιστικών σωμάτων.

Η σχεδίαση και υλοποίηση του δημόσιου φωτισμού είναι από τα βασικά αίτια για την υπερκατανάλωση ενέργειας και τη δέσμευση τεράστιων χρηματικών ποσών των δημοτικών προϋπολογισμών, καθώς και για την εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, που προκαλεί το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Τα δημόσια συστήματα φωτισμού αντιπροσωπεύουν ιδανικό σημείο εκκίνησης για την πολιτική εξοικονόμησης ενέργειας, το οποίο, ακολουθώντας τις σχετικές ντιρεκτίβες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στοχεύει να περιορίσει την σπατάλη και την υπέρμετρη κατανάλωση ενέργειας.

Η πρωτοβουλία του Συνδέσμου 21 ΟΤΑ, προτείνει λύση σε ένα σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι ΟΤΑ, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς, δεδομένου ότι σχετικοί υπολογισμοί αναφέρουν ότι για έναν δήμο των 50.000 κατοίκων, το ετήσιο κόστος ηλεκτροφωτισμού, ξεπερνά το 1 εκατ. ευρώ.Πηγή: energypress