Οι αστικές αναπλάσεις βρίσκονται σήμερα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος μας και πρέπει να συνοδεύονται με «αλλαγή νοοτροπίας» και συνηθειών όπως με ενίσχυση της ήπιας κινητικότητας, υποστηρίζοντας φιλικούς τρόπους μετακίνησης. Αυτό τόνισε μεταξύ άλλων η υπουργός Περιβάλλοντος, Τίνα Μπιρμπίλη, μιλώντας σε ημερίδα της Επιστημονικής Εταιρείας Δικαίου Πολεοδομίας και Χωροταξίας (ΕΕΔιΠοΧ) και του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ).

«Η ανάπτυξη», σημείωσε η κ. Μπιρμπίλη, « θεωρείται ανάπτυξη, μόνον αν είναι βιώσιμη, συνεπώς δεν μιλάμε πλέον για αναπλάσεις κλασσικού τύπου αλλά για βιώσιμες αναπλάσεις, οι οποίες είναι συχνά πιλοτικές και καινοτόμες και μπορεί να απαιτούν εμπλοκή και συντονισμό πολλών επιπέδων διοίκησης και συμμετοχής, από την κεντρική μέχρι και τους εκπροσώπους της γειτονιάς». Κεντρική θέση του υπουργείου, άλλωστε, αποτελεί η πεποίθηση πως η ανάπτυξη μπορεί να συνδυαστεί με την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και του περιβάλλοντος και όπου απαιτείται να συμπεριλάβει σύγχρονες προσεγγίσεις για την ενσωμάτωση μειονεκτικών και ευπαθών πληθυσμών και επιχειρησιακή πρωτοβουλία από το κράτος.

Για την ανάσχεση της κλιματικής μεταβολής καθώς και της θερμικής υποβάθμισης στον αστικό χώρο το υπουργείο έχει ανακοινώσει ήδη Προγράμματα Αστικών Βιοκλιματικών Αναπλάσεων και συγκροτεί Επιστημονικό Οδηγό με τις τεχνολογίες και τα εργαλεία μέσω των οποίων θα αναβαθμιστεί το αστικό περιβάλλον.