Στον ιστότοπο Sourcemap.org είναι δυνατή η καταχώριση και η αποτίμηση του οικολογικού αντίκτυπου όλων των εξαρτημάτων ενός προϊόντος. Είναι σχεδόν αδύνατον όταν αγοράζεις ένα προϊόν από ένα κατάστημα ή από το internet να προσδιορίσεις το αποτύπωμα CO2  και την προέλευση όλων των εξαρτημάτων του. Τώρα όμως το Sourcemap.org σας δίνει αυτή την επιλογή.

Ο ερευνητής στο Media Lab του ΜΙΤ Leonardo Bonanni δημιούργησε αυτό τον ιστότοπο που στόχο έχει να επηρεάσει την επιλογή ενός αγαθού όχι με το οικονομικό, αλλά το περιβαλλοντικό κόστος. Το Sourcemap βαθμολογεί τις πρώτες ύλες σύμφωνα με το εργοστάσιο παραγωγής, το βάρος, τη μεταφορά, κ.τ.λ. Αυτές οι πληροφορίες βρίσκονται σε κωδικούς QR που φέρουν ορισμένα προϊόντα και μπορούν να αναγνωσθούν από αρκετά κινητά τηλέφωνα.

Με βάση αυτά τα δεδομένα μπορούν να βρεθούν πληροφορίες σχετικά με το περιβαλλοντικό αποτύπωμα ενός προϊόντος καθ’ όλη την εφοδιαστική αλυσίδα και στη συνέχεια αυτές να μοιραστούν σε όλους του ενδιαφερόμενους. Μια διαδραστική κάρτα στο Sourcemap παρουσιάζει την προέλευση κάθε εξαρτήματος καθώς και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κάθε προϊόντος.