Απαγόρευση της δόμησης στα καμένα για 30 χρόνια υιοθέτησε, μεταξύ άλλων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μετά από έκθεση του Ευρωβουλευτή Κρίτωνα Αρσένη, για την προστασία των δασών. Επίσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε τη χρηματοδότηση για την πρόληψη των πυρκαγιών, την αύξηση της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για τα δάση και την ενίσχυση των δασικών υπηρεσιών, προκείμενου να προστατευτούν τα δάση ενόψει και της κλιματικής αλλαγής, καθώς τα δάση αποθηκεύουν διοξείδιο του άνθρακα και συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της υπερθέρμανσης.


Τα μέτρα αυτά θα συμπεριληφθούν ως επίσημη θέση του Κοινοβουλίου στη πράσινη βίβλο της Ευρώπης για την αναθεώρηση της δασικής στρατηγικής.

Τονίζεται ότι τα δάση αποτελούν το 42% της ευρωπαϊκής υπαίθρου και οι πρόσφατες πυρκαγιές, ακόμη και σε δάση της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης, υπαγορεύουν ριζική αναθεώρηση του πλαισίου προστασίας.

Η αειφορική διαχείριση κατά τρόπο ώστε να μην γίνεται καταλήστευση των φυσικών πόρων και η προστασία από αυθαίρετη δόμηση και καταπατήσεις θα αποτελέσουν τα βασικά εργαλεία ευρωπαϊκής πολιτικής.