Θετικά έχει αξιολογηθεί η αίτηση χρηματοδότησης που υπέβαλε ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Ζακύνθου και πολύ σύντομα αναμένεται η ένταξή της στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». Τα παραπάνω αναφέρονται σε έγγραφο της υπουργού Περιβάλλοντος, Τίνας Μπιρμπίλη, το οποίο διαβιβάστηκε στη Βουλή προς απάντηση ερώτησης του βουλευτή του ΛΑΟΣ, Βαΐτση Αποστολάτου. Η υπουργός Περιβάλλοντος διαβίβασε στη Βουλή και έγγραφο του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου στο οποίο αναφέρεται ότι το πρόγραμμα χρηματοδότησης έχει γίνει αποδεκτό από το υπουργείο Περιβάλλοντος και μέσω της χρηματοδότησης αυτής θα διατεθούν πόροι για την κάλυψη της μισθοδοσίας του προσωπικού, την υλοποίηση του προγράμματος περιβαλλοντικής παρακολούθησης και ελέγχου των πληθυσμών της θαλάσσιας χελώνας καρέτα καρέτα, της Μεσογειακής Φώκιας αλλά και των οικοτόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος που εξαπλώνονται στα θαλάσσια και χερσαία παράκτια οικοσυστήματα.

Αναφέρεται, επίσης, ότι με τα χρήματα που θα λάβει το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου θα δημιουργηθούν Κέντρα Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης και το κατάλληλο ενημερωτικό υλικό. Στο ίδιο έγγραφο ωστόσο επισημαίνεται ότι η χρηματοδοτική ροή πόρων προς το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου είναι επιτακτική ανάγκη να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό προκειμένου να είναι έγκαιρη η προετοιμασία για την αποτελεσματική προστασία των βιοτόπων αναπαραγωγής της θαλάσσιας χελώνας για την αναπαραγωγική περίοδο της τρέχουσας χρονιάς.

Το έγγραφο διαβιβάστηκε στη Βουλή μετά από ερώτηση του βουλευτή του ΛΑΟΣ, Βαΐτση Αποστολάτου, με την οποία έχει επισημάνει ότι η καθυστέρηση χρηματοδότησης δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα στα πάρκα Ωοτοκίας στη Ζάκυνθο.