Είκοσι πέντε μέτρα για τη «σωτηρία» της λίμνης Κάρλα, που κινδυνεύει από τη ρύπανση, κωδικοποίησε η δημοτική αρχή Ρήγα Φεραίου, του νομού Μαγνησίας. Τα μέτρα αυτά θα συζητηθούν τις επόμενες ημέρες σε νέα σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί παρουσία της Ειδικής Γραμματέως Επιθεωρητών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Μαργαρίτας Καραβασίλη.

 «Στόχος της δημοτικής αρχής Ρήγα Φεραίου είναι να ενεργοποιηθούν όλοι οι αρμόδιοι φορείς, υπουργείο, περιφέρεια και Φορέας Διαχείρισης, ώστε να ληφθούν άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση της ρύπανσης στη λίμνη Κάρλα και να διασωθεί το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό και αναπτυξιακό έργο που πραγματοποιείται στη Θεσσαλία αυτή τη στιγμή», δήλωσε στο  η δήμαρχος Ρήγα Φεραίου, Ελένη Λαΐτσου.

  
Τα 25 μέτρα που απαιτούνται -σύμφωνα με τη δημοτική αρχή- για την καταπολέμηση της ρύπανσης στην Κάρλα είναι:

    -Να εγκατασταθεί άμεσα δίκτυο μετρήσεων της ρύπανσης τόσο στην Κάρλα όσο και στον Πηνειό ποταμό και τα αποτελέσματα να δημοσιοποιούνται άμεσα.

    -Να υπογραφεί όσο το δυνατόν συντομότερα η σχετική ΚΥΑ που θα αποσαφηνίζει τις αρμοδιότητες του Φορέα Διαχείρισης Κάρλας - Μαυροβουνίου - Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου.

    -Να επεκταθεί ο αγωγός του βιολογικού καθαρισμού της Λάρισας κατά 200 μέτρα, έτσι ώστε η απορροή των επεξεργασμένων λυμάτων να γίνεται μακριά από την παροχή προς τη λίμνη Κάρλα.

    -Να ελέγχονται τακτικά οι πηγές ρύπανσης από τον Πηνειό, η τάφρος μεταφοράς του νερού προς τη λίμνη Κάρλα και η λίμνη, αφού εγκατασταθεί και το μόνιμο σύστημα μετρήσεων.

    -Να συσταθεί ένα Συντονιστικό Όργανο για την προστασία του περιβάλλοντος της περιοχής.

    -Να καθοριστεί μια ελεύθερη παρόχθια ζώνη στον Πηνειό πλάτους 50 μέτρων μετά από σχετικές ενέργειες του υπουργείου Περιβάλλοντος και της περιφέρειας Θεσσαλίας.

    -Να ζητηθεί από τις 22 συγκεκριμένες επιχειρήσεις που βρίσκονται γύρω από τον Πηνειό που τους έχουν επιβληθεί πρόστιμα, να ενσωματώσουν περιβαλλοντικές τεχνολογίες στις εγκαταστάσεις τους.

    -Να γίνει έλεγχος των αγροτικών, βιοτεχνικών, βιομηχανικών και άλλων εγκαταστάσεων για την πιθανότητα ρύπανσης του Πηνειού και της λίμνης Κάρλας.

    -Να υπάρξει καλύτερων συντονισμός μεταξύ των συναρμόδιων υπηρεσιών.

    -Να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες κατασκευής του Τεχνητού Υδροβιότοπου για τα πουλιά της περιοχής.

    -Να αλλάξουν οι τεχνικοί όροι του έργου στην τάφρο Τ2.

    -Να γίνει έλεγχος των γεωτρήσεων.

    -Να υπάρξει συνεργασία με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση της περιφέρειας Θεσσαλίας για την αντιμετώπιση της ρύπανσης στην Κάρλα.

    - Να συσταθεί Γραφείο Επιθεωρητών Περιβάλλοντος στη Θεσσαλία.

    -Να ολοκληρωθεί ο αναδασμός του Στεφανοβικείου, προκειμένου να μπορέσει να ολοκληρωθεί η κατασκευή και του αρδευτικού δικτύου της λίμνης.

    -Να ολοκληρωθεί το αρδευτικό δίκτυο της Κάρλας.

    -Να συνεχιστεί το πρόγραμμα μείωσης της Νιτρορύπανσης και να εφαρμοστεί πρόγραμμα για τη μείωση της χρήσης φωσφορικών λιπασμάτων.

    -Να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαχείρισης φυτοφαρμάκων από την αγορά της συσκευασίας μέχρι και την απόρριψή της.

    -Να εγκατασταθούν μετρητικοί σταθμοί για τον έλεγχο των αντλήσεων νερού από τον Πηνειό για άρδευση, ώστε να μην περιορίζεται η ποσότητα των υδάτων.

    -Να γίνουν άμεσες ενέργειες για την εξασφάλιση κονδυλίων από το Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».

    -Να δοθεί το Επίδομα Κοινωνικής Αποζημίωσης και Αποκατάστασης των αγροτών - ψαράδων -κτηνοτρόφων της περιοχής.

    -Να διαμορφωθεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αντιμετώπισης του περιβαλλοντικού κινδύνου για όλο το ποτάμιο σύστημα της Θεσσαλίας.

    -Να υπάρξει συνεργασία μεταξύ του Φορέα Διαχείρισης, των άλλων αρμόδιων φορέων και των αγροτών, για το θέμα της άρδευσης.

    -Να υπογραφεί προγραμματική σύμβαση μεταξύ Υπουργείου Περιβάλλοντος, Φορέα Διαχείρισης, Περιφέρειας Θεσσαλίας, παρακάρλιων Δήμων και ΕΥΔΕ Θεσσαλίας για την προστασία του οικοσυστήματος.

    -Να πραγματοποιούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα ευρείες συσκέψεις αρμοδίων φορέων για την εξέταση των νέων δεδομένων και λήψη αποφάσεων.