...και περσίδες που λειτουργούν ως φωτοβολταϊκά με την νέα τεχνολογία αιχμής που χρησιμοποιούν οι επιστήμονες.

Τα παράθυρα σας θα μπορούν να μετατραπούν σε γεννήτριες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με ένα νέο τύπο διαφανούς ηλιακής μεμβράνης που αναπτύσσεται τώρα στις Η.Π.Α.

Η μεμβράνη αυτή μοιάζει με κερήθρα που ''εγκλωβίζει'' το ηλιακό φως και θα μπορεί να το μετατρέπει σε ηλεκτρική ενέργεια.

Η ''έκρηξη'' στις έρευνες σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αλλάζει χαρακτήρα και στις κλασσικές περσίδες που ξέραμε,αφού επιστήμονες τις σχεδιάζουν έτσι ώστε να απορροφούν την ηλιακή ενέργεια κατά τη διάρκεια της ημέρας και να τη διοχετεύουν τη νύχτα, με φωτοβολταϊκά στοιχεία που τοποθετούν στην επιφάνειά τους.