Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δεν έχει ζητήσει την εξαίρεση της ΕΑΒ από τους περιορισμούς της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, διαβεβαιώνει ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Πάνος Μπεγλίτης με έγγραφό του που διαβιβάστηκε στη Βουλή, μετά από ερώτηση του βουλευτή της ΝΔ Νίκου Καντερέ και καταγγελίες του, ότι από έλεγχο των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, διαπιστώθηκε ότι υγρά απόβλητα της ΕΑΒ στην περιοχή του Ασωπού ποταμού, περιέχουν μεγάλες ποσότητες εξασθενούς χρωμίου. Η ΕΑΒ ουδέποτε αρνήθηκε να συνεργασθεί με τους επιθεωρητές περιβάλλοντος επικαλούμενη εθνικό συμφέρον ή άλλους λόγους, αναφέρει στην απάντηση του, ο αναπληρωτής υπουργός Άμυνας και προσθέτει πως, σε όλους τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιήσει οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος και οι άλλες αρμόδιες αρχές στην ΕΑΒ, παλαιότερους και πρόσφατους, έχει διαπιστωθεί ότι οι ποιοτικές παράμετροι των υγρών αποβλήτων είναι εντός των θεσμοθετημένων ορίων και δεν έχει παρατηρηθεί υπέρβαση των ορίων σε βαρέα μέταλλα ή εξασθενές χρώμιο.

Παρά το γεγονός ότι δεν έχει διαπιστωθεί ρύπανση από τη λειτουργία της ΕΑΒ, έχουν επιβληθεί στην επιχείρηση δύο φορές πρόστιμα για παράβαση των περιβαλλοντικών όρων, αναφέρει ο κ. Μπεγλίτης και διευκρινίζει ότι το πρώτο πρόστιμο ύψους 150.000 ευρώ, επιβλήθηκε το 2008 και αφορούσε αποθήκευση βιομηχανικών λασπών, ενώ το δεύτερο, ύψους 211.000 ευρώ επιβλήθηκε το 2010 και αφορούσε τα αέρια απόβλητα και αμφισβήτηση ισχύουσας αδειοδότησης. « Και οι δύο παραβάσεις δεν σχετίζονται με ρύπανση ή υπέρβαση ορίων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τον Ασωπό ποταμό, ενώ η ΕΑΒ έχει προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια για την ακύρωσή τους», αναφέρει ο αναπληρωτής υπουργός.

Επιπλέον, ο Πάνος Μπεγλίτης ενημερώνει ότι η ΕΑΒ έχει υποβάλει φάκελο για την εκ νέου τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων για τη λεκάνη του Ασωπού και προσθέτει ότι η επιχείρηση διαθέτει και άδεια διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων με απόφαση της γενικής γραμματέως Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.