Τη χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης πετρελαίου και φυσικού αερίου, σε έξι περιοχές αποφάσισε η κυβέρνηση της Κροατίας

Οι άδειες αφορούν τη δραστηριοποίηση κροατικών, αλλά και διεθνών εταιρειών, που έχουν δικαίωμα διεξαγωγής ερευνών για τον εντοπισμό υδρογοναθράκων, με την πραγματοποίηση γεωλογικού και γεωφυσικού σκαναρίσματος, αλλά και την επιστημονική επεξεργασία των δεδομένων.

Η Κροατία εκτιμάται πως θα έχει έσοδα και από την προετοιμασία των ερευνών, την αγορά εξοπλισμού, αλλά και την πραγματοποίηση των ερευνητικών γεωτρήσεων.