Η Τουρκία και η Ιορδανία συμφώνησαν να συνεργαστούν στην πυρηνική ενέργεια για ειρηνικούς σκοπούς, όπως ανακοινώθηκε σήμερα.

Η συμφωνία θα έχει διάρκεια 15 ετών και θα προβλέπει κοινές έρευνες, τόσο τεχνικές, όσο και επιστημονικές, αλλά και την εκπαίδευση προσωπικού.

Στα πλαίσια αυτής, θα γίνουν ανταλλαγές ειδικών και ομιλίες για σειρά θεμάτων που αφορούν τον χώρο. Όλα αυτά ενώ η Τουρκία κατασκευάζει ήδη τον πρώτο της σταθμό στο Ακούγιου και η Ιορδανία έχει υπογράψει συμφωνία για δικό της.