Οι ΗΠΑ αύξησαν τα αποθέματα τους σε φυσικό αέριο κατά  75 δισ. κυβικά πόδια.

Σημειώνεται ότι τα στοιχεία αφορούν την εβδομάδα, η οποία ολοκληρώθηκε στις 19 Ιουνίου. 

Η τιμή του φυσικού αερίου ενισχύεται αυτή τη στιγμή στο +0,8% και τα 2,782 δολάρια.