Την αναβολή εφαρμογής των νέων τιμολογίων στις τιμές ηλεκτρικού ρεύματος μέχρι τις 31 Ιουλίου αποφάσισε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας της Βουλγαρίας (EWRC). 

Σύμφωνα με την Αρχή, η αναβολή αυτή κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να γίνει πληρέστερη αξιολόγηση των επιπτώσεων των νέων τιμών, τόσο στις εταιρείες παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος όσο και στους καταναλωτές. 

Παράλληλα, οι υπουργοί Ενέργειας, Οικονομικών, και Οικονομίας θα αναλάβουν νομοθετική πρωτοβουλία για τη μείωση του αυξημένου κόστους σε όσους παράγουν ενέργεια, αξιοποιώντας τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.