Ο προγραμματισμός δράσεων που αφορούν την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, ήταν ένα από τα βασικά θέματα που απασχόλησαν την Εκτελεστική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία συνεδρίασε σήμερα υπό την προεδρία του περιφερειάρχη Αλέξανδρου Καχριμάνη. Μεταξύ των άλλων θεμάτων, συζητήθηκε το ζήτημα του Αμβρακικού και της αναγκαιότητας μείωσης των πηγών ρύπανσής του.

Ο κ. Καχριμάνης υπογράμμισε ότι προγραμματική δέσμευση της Διοίκησης Περιφέρειας είναι η προστασία του περιβάλλοντος και η λήψη μέτρων για τη βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης, θέση που επανέλαβε και στην πρόσφατη ημερίδα που οργάνωσε στην Ανέζα Άρτας η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδας.

Στο πλαίσιο αυτό, η Περιφέρεια Ηπείρου, μέσω των Περιφερειακών Ενοτήτων, θα προωθήσει το μέτρο της τοποθέτησης συστημάτων ελέγχου των ποιοτικών χαρακτηριστικών και της παροχής των βιολογικών καθαρισμών των μονάδων που καταλήγουν σε ποταμούς και σε ειδικές προστατευόμενες περιοχές, όπως είναι ο Αμβρακικός κόλπος. Τα στοιχεία αυτά θα διαβιβάζονται αυτόματα με ασύρματο δίκτυο στις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας.