Στην αντιμετώπιση της ρύπανσης των εδαφών της Δυτικής Αττικής με επικίνδυνα απόβλητα στοχεύει η σημερινή απόφαση του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και της Περιφέρειας Αττικής, να εκπονηθεί άμεσα σχετικό επιχειρησιακό σχέδιο. Οι άξονες στους οποίους θα εστιάζει είναι: - ο εντοπισμός ρυπασμένων εδαφών κατόπιν εδαφοχημικών και υδροχημικών μελετών.

- ο εντοπισμός κύριων σημειακών πηγών παραγωγής επικινδύνων αποβλήτων.

 - οι παράνομες αποθέσεις επικινδύνων και τοξικών αποβλήτων, συλλογή και μεταφορά τους σε χώρους ασφαλούς διάθεσης, απομάκρυνση μπαζών και αποκατάσταση τοπίου.


Το Ειδικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Δυτικής Αττικής θα διαμορφωθεί με βάση τις προτάσεις που κατέθεσε κοινή ομάδα εργασίας της Περιφέρειας Αττικής. Επιπλέον, μικτή ομάδα εργασίας αποτελούμενη από στελέχη του ΥΠΕΚΑ και της Περιφέρειας Αττικής θα παρακολουθεί την υλοποίησή του.

Η απαιτούμενη χρηματοδότηση - το ακριβές ύψος της οποίας θα καθοριστεί τις αμέσως επόμενες μέρες - για τη μελέτη και υλοποίηση των δράσεων διασφαλίζεται με τη σχεδιαζόμενη ένταξη του Ειδικού Επιχειρησιακού Σχεδίου Δυτικής Αττικής στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».

Η απόφαση ελήφθη σε σύσκεψη στην οποία συμμετείχαν η υπουργός ΠΕΚΑ, Τίνα Μπιρμπίλη, ο γενικός γραμματέας του υπουργείου, Άρης Αλεξόπουλος, ο ειδικός γραμματέας υδάτων, Ανδρέας Ανδρεαδάκης, η ειδική γραμματέας επιθεώρησης περιβάλλοντος και ενέργειας, Μαργαρίτα Καραβασίλη, η αντιπεριφερειάρχης, Σταυρούλα Δήμου και ο βουλευτής Β’ Αθηνών του ΠΑΣΟΚ, Λάμπρος Μίχος.