Επιτροπή για την υποστήριξη της διαδικασίας χορήγησης αδειών αναζήτησης υδρογονανθράκων συγκροτείται στο υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), με απόφαση του υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννη Μανιάτη. Με τα στοιχεία που θα προκύψουν από τις έρευνες, όσο και με εκείνα που υπάρχουν από τις έρευνες που έχουν προηγηθεί στην ελληνική επικράτεια, θα καταστεί δυνατό, σύμφωνα με το ΥΠΕΚΑ, σε χρονικό ορίζοντα 12 μηνών να προκηρυχθεί νέος γύρος παραχωρήσεων για έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων.

Οι σεισμικές έρευνες θα γίνουν σε πρώτη φάση στην περιοχή του Ιονίου Πελάγους και της Δυτικής Ελλάδος, με τη μέθοδο της μη αποκλειστικής χρήσης. Δηλαδή, οι έρευνες θα γίνουν από εταιρίες που θα αναλάβουν το κόστος και θα πουλήσουν τα δεδομένα σε διεθνείς πετρελαϊκές εταιρίες που ενδιαφέρονται για εντοπισμό και εξόρυξη υδρογονανθράκων. Τα σεισμικά δεδομένα μη αποκλειστικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το ΥΠΕΚΑ, δίνουν τη δυνατότητα στους ειδικούς της έρευνας και παραγωγής να διερευνήσουν το υπέδαφος σε ευρείες περιοχές με εύκολο και γρήγορο τρόπο, ακολούθως να δεσμεύσουν στενότερες περιοχές για έρευνα και τέλος να μελετήσουν πετρελαϊκά συστήματα με τη χρήση τεχνολογιών αιχμής.

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίστηκε η Καθηγήτρια του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Σοφία Σταματάκη, ενώ ως μέλη ορίζονται οι:

- Βαφείδης Αντώνιος, Γεωφυσικός, Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης,

- Τσόκας Γρηγόριος, Γεωφυσικός, Καθηγητής Α.Π.Θ,

- Αρμουτίδης Χρήστος, Γεωλόγος Πετρελαίων,

- Μαρίνος Μιχάλης, Δικηγόρος, Καθηγητής Εμπορικού Δικαίου Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης,

- Πατσουράτης Βασίλειος, Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών,

- Λυκούσης Βασίλειος, Δ/ντής Ερευνών του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε),

- Παπαβασιλείου Κώστας, Γενικός Δ/ντής Ι.Γ.ΜΕ,

- Νομίδης Δημήτριος, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πετρελαϊκής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΓΓΕΚΑ) του ΥΠΕΚΑ, με αναπληρωτή τον Βακουφτσή Γεώργιο, υπάλληλο της ιδίας Διεύθυνσης,

- Σπυρόπουλος Νικόλαος, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ηλεκτροπαραγωγής της ΓΓΕΚΑ του ΥΠΕΚΑ,

- Αγγελόπουλος Αντώνιος, Γεωλόγος - Γεωφυσικός, σύμβουλος Υφυπουργού,

- Σδούκου Αλεξάνδρα, νομική σύμβουλος Υφυπουργού.

Στα καθήκοντα της επιτροπής περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, η αξιολόγηση των προτάσεων που θα υποβληθούν από τις ενδιαφερόμενες εταιρείες και η σχετική εισήγηση προς τον υφυπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, η κατάρτιση των όρων και των υποχρεώσεων του αδειούχου και η παρακολούθηση της εκτέλεσής τους.