Το Ε’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, απλώνοντας πέπλο προστασίας στα κοινόχρηστα άλση, ακύρωσε ως παράνομη την υπ’ αριθμ. 108/2010 οικοδομική άδεια του δήμου Αθηναίων, με την οποία επιτράπηκε, για την εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων, η επέκταση και η ανακατασκευή του εστιατορίου «Μποσκέτο», που βρίσκεται μέσα στο δασάκι του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός».
Ειδικότερα, το «Μποσκέτο» βρίσκεται στο άλσος που περικλείεται μεταξύ της Βασιλίσσης Σοφίας, Υψηλάντου, Μαρασλή και Γενναδίου.

Στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο είχαν προσφύγει 31 κάτοικοι πέριξ του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» και ζητούν όχι μόνο την μη επέκταση, αλλά και την κατεδάφιση του εστιατορίου, καθώς το θεωρούν αυθαίρετο. Οι κάτοικοι υπογραμμίζουν ότι παράνομα έχει νομιμοποιηθεί το εστιατόριο.

Τη δεκαετία του ’50 λειτουργούσε στο χώρο αυτό δημόσιο ουρητήριο και εν συνεχεία μετατράπηκε σε εντευκτήριο. Κρίθηκε αυθαίρετο, αλλά μετέπειτα νομιμοποιήθηκε. Από το 1989 λειτουργούσε ως εστιατόριο, ενώ προηγουμένως ήταν αναψυκτήριο. Το 2007 εκδόθηκε άδεια ανέγερσης καταστήματος και τον Ιανουάριο του 2010 δόθηκε άδεια επέκτασης και ανακατασκευής του εστιατορίου, επιφάνειας 340 τ.μ.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας ακύρωσαν την οικοδομική άδεια, κρίνοντας ότι η κατασκευή εστιατορίου «εντός του κοινόχρηστου χώρου του ‘Άλσους Ευαγγελισμού’, η οποία συνιστά μετατροπή του άλσους σε οικοδομήσιμο χώρο και μάλιστα για την εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων και τη νομιμοποίηση αυθαιρέτως ανεγερθέντων κτισμάτων, που ως εκ των διαστάσεων και της λειτουργίας τους οδηγούν σε αναίρεση προορισμού του άλσους και σε αποκλεισμό της χρήσεώς του από το ευρύ κοινό, δεν είναι νόμιμη».

Οι δικαστές υπογραμμίζουν ότι σύμφωνα με τις επιταγές του άρθρου 24 του Συντάγματος, «τα άλση και πάρκα που βρίσκονται σε κοινόχρηστο χώρο εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, υπάγονται στην ιδιαίτερη προστασία που θεσπίζεται για τα δάση και τις δασικές εκτάσεις με το άρθρο 24 του Συντάγματος και τις εναρμονιζόμενες προς αυτό διατάξεις του Ν. 998/1979, δεν επιτρέπεται δε η μεταβολή της χρήσεως ή του προορισμού τους, ειμή μόνον κατ’ εξαίρεση για την ικανοποίηση σκοπού επιβαλλομένου από το δημόσιο συμφέρον, στις περιπτώσεις που προβλέπονται ειδικώς από διάταξη νόμου».

«Δεν συνιστά δε λόγο δημοσίου συμφέροντος» -συνεχίζουν οι σύμβουλοι Επικρατείας- «που δικαιολογεί τη μετατροπή τμήματος άλσους σε οικοδομήσιμο χώρο η ανάγκη ανεγέρσεως αναψυκτηρίου για την εξυπηρέτηση του κοινού».

    Σύμφωνα με το Ν. 1577/1985, αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. 1562/2011 απόφαση του Ε' Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας (πρόεδρος ο αντιπρόεδρος, Κων. Μενουδάκος και εισηγήτρια η πάρεδρος Όλγα Παπαδοπούλου) επιτρέπεται εντός κοινόχρηστων χώρων των αλσών μόνο η κατασκευή μικρών περιπτέρων, τα οποία δεν αναιρούν τον προορισμό του δάσους.

    Χαρακτηριστικά επισημαίνεται στη δικαστική απόφαση, ότι ως περίπτερα «νοούνται μόνον μικρές κατασκευές, οι οποίες δεν οδηγούν σε καταστροφή της δασικής βλαστήσεως και σε σφράγιση του εδάφους, δεν αναιρούν δηλαδή τον προορισμό του άλσους ως υποκατάστατου του φυσικού περιβάλλοντος εντός της πόλεως».

    Και δεν είναι νοητή η κατασκευή εντός κοινόχρηστων χώρων εστιατορίων, κέντρων διασκεδάσεως ή άλλων συναφών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπως είναι σουβλατζίδικα, καφετέριες, μπαρ κ.λπ., καθώς «εκ των διαστάσεων και της λειτουργίας τους οδηγούν σε ουσιώδη βλάβη του δασικού οικοσυστήματος και σε αποκλεισμό της χρήσεώς του από το ευρύ κοινό».