Το επόμενο κεφάλαιο της ευρωπαϊκής ενοποίησης θα αφορά την ενέργεια. Αυτό υποστήριξε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Γέρζι Μπούζεκ , ο οποίος επισήμανε ότι μια κοινή ενεργειακή αγορά στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να είναι το επόμενο βήμα προς την ενοποίηση των 27.

Η κοινή, ανοιχτή αγορά ενέργειας, που θα διευκολύνει τις εταιρείες ως προς την ευκολότερη πρόσβασή τους στα δίκτυα διανομής φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού, εκτιμάται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι θα οδηγήσει στη συμπίεση των τιμών προς όφελος των Ευρωπαίων πολιτών.
Πηγή: econews.gr