Στο πλαίσιο έρευνας με σκοπό τη δημιουργία περάσματος ψαριών στο αρδευτικό φράγμα Τοξοτών στον ποταμό Νέστο, η επιστημονική ομάδα του Ινστιτούτου Αλιευτικής Έρευνας (ΙΝ.ΑΛ.Ε.) που εδρεύει στη Νέα Πέραμο του Δήμου Παγγαίου Καβάλας εμφύτεψε μικροτσίπ σε ψάρια σε μια προσπάθεια να παρακολουθήσει τη μεταναστευτική τους πορεία προκειμένου έτσι να διευκολύνει το ταξίδι τους ανοίγοντας νέους υδάτινους δρόμους. Tην πρωτοποριακή αυτή έρευνα εκπόνησαν και επέβλεψαν επιστήμονες του ΙΝ.ΑΛ.Ε. με επικεφαλής τον βιολόγο - ιχθυολόγο δρ. Μάνο Κουτράκη και τους συνεργάτες του Α. Σαπουνίδη, Ν. Καμίδη και Δ. Λαχουβάρη.

Στη σχετική μελέτη που εκπονήθηκε τονίζεται ότι η αδυναμία μετακίνησης των πληθυσμών των διάφορων ειδών ιχθυοπανίδας λόγω της ύπαρξης φραγμάτων και άλλων τεχνικών ή φυσικών εμποδίων που υπάρχουν κατά μήκος του ποταμού Νέστου και των παραποτάμων του μπορεί να επιλυθεί εν μέρει με την κατασκευή σκαλών ψαριών, παρακαμπτήριων καναλιών ή άλλων συστημάτων μεταφοράς των ψαριών. Ο σχεδιασμός της κατασκευής αυτών των συστημάτων πρέπει να γίνει με βάση ορισμένων πτυχών όπως της συμπεριφοράς των μεταναστευτικών ψαριών και της ταχύτητας με την οποία κολυμπούν.

Το φράγμα των Τοξοτών αποτελεί το πρώτο και παλαιότερο μεγάλο εμπόδιο στην ανοδική πορεία ορισμένων μεταναστευτικών ειδών, όπως το χέλι και η σαρδελομάνα. Σύμφωνα με τη μελέτη που εκπονήθηκε, κρίνεται αναγκαία η κατασκευή ενός παρακαμπτηρίου καναλιού, το οποίο θα αποκαταστήσει τη διέλευση των ειδών της ιχθυοπανίδας κατά μήκος του Νέστου.

Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της έρευνας τοποθετήθηκαν πιλοτικά μικροτσίπ σε ψάρια που ανήκαν σε είδη, τα οποία υπάρχουν σε αφθονία στην ιχθυοπανίδα του Νέστου, προκειμένου έτσι να είναι δυνατή η μελέτη της μετακίνησης των ψαριών. Συνολικά τοποθετήθηκαν 250 τσιπάκια σε ψάρια, μερικά από τα οποία συνέλεξαν ξανά οι ερευνητές, λαμβάνοντας χρήσιμες και ενδιαφέρουσες πληροφορίες.

Από την ανάλυση των προτάσεων για την κατασκευή παρακαμπτηρίου καναλιού η μόνη εφικτή και τεχνικά εναλλακτική λύση είναι η κατασκευή ενός νέου καναλιού που θα περνάει κάτω από την παλιά Εθνική Οδό Καβάλας - Ξάνθης και πάνω από την αρδευτική διώρυγα που βρίσκεται νότιας της εθνικής οδού. Η κατασκευή του συγκεκριμένου έργου θα διαρκέσει δυο χρόνια, θα κοστίσει 1,5 εκατομμύριο ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αλιεία".