"Εικόνα τριτοκοσμικής χώρας παρουσιάζει η Κύπρος περιβαλλοντικά, παρά την πρόοδο σε ορισμένους τομείς τα τελευταία χρόνια", υποστηρίζει το Κίνημα Οικολόγων. Σε μήνυμα με την ευκαιρία της σημερινής Παγκόσμιας Μέρας Περιβάλλοντος, οι Οικολόγοι επισημαίνουν ότι για την Κύπρο οι μελέτες απέδειξαν ότι μπορούν να δημιουργηθούν πολλές χιλιάδες θέσεις εργασίας, εάν εφαρμοστούν πολιτικές πράσινης ανάπτυξης.

Για να συμβεί αυτό, προσθέτουν, χρειάζεται οικολογικό όραμα, το οποίο δυστυχώς, σύμφωνα με τους Οικολόγους, λείπει από την πολιτική ηγεσία.