Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να καλύψουν το 40% των αναγκών τους σε ηλεκτρική ενέργεια από φωτοβολταϊκά σε στέγες.

Η εκτίμηση ανήκει στο Εθνικό Εργαστήριο Ανανεώσιμης Ενέργειας (NREL) που για πρώτη φορά από το 2008 κατάρτισε μια βάση δεδομένων με τα νοικοκυριά που θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν φωτοβολταϊκά πάνελ στις στέγες τους. Το εργαστήριο υπολογίζει ότι η συνολική ηλιακή ισχύς που μπορεί να εγκατασταθεί στις στέγες των ΗΠΑ φτάνει τα 1.118 Γιγαβάτ (1,118 Τεραβάτ).

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να καλύψουν το 40% των αναγκών τους σε ηλεκτρική ενέργεια από φωτοβολταϊκά σε στέγες.

Η εκτίμηση ανήκει στο Εθνικό Εργαστήριο Ανανεώσιμης Ενέργειας (NREL) που για πρώτη φορά από το 2008 κατάρτισε μια βάση δεδομένων με τα νοικοκυριά που θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν φωτοβολταϊκά πάνελ στις στέγες τους. Το εργαστήριο υπολογίζει ότι η συνολική ηλιακή ισχύς που μπορεί να εγκατασταθεί στις στέγες των ΗΠΑ φτάνει τα 1.118 Γιγαβάτ (1,118 Τεραβάτ).