Την τελική πρόταση για την επεξεργασία των απορριμμάτων στην Κερατέα κατέθεσε ο δήμος Λαυρεωτικής στο υπουργείο Περιβάλλοντος. Η πρόταση περιλαμβάνει μονάδα επεξεργασίας των απορριμμάτων και μονάδα κομποστοποίησης προδιαλεγμένου οργανικού, καθώς και χώρο διάθεσης των υπολειμμάτων της επεξεργασίας (ΧΥΤΥ), στην περιοχή Αγ. Ιωάννης-Φοβόλες, στην Κερατέα.

Στο χώρο αυτό λειτουργούσε για χρόνια παράνομη χωματερή της Κερατέας.

Η Υπουργός ΠΕΚΑ, Τίνα Μπιρμπίλη θα μεταφέρει την πρόταση του Δήμου Λαυρεωτικής στα αρμόδια κυβερνητικά όργανα, προκειμένου αυτή να αξιολογηθεί, λαμβάνοντας υπόψη περιβαλλοντικά και οικονομικά δεδομένα, ώστε να ληφθεί η τελική απόφαση.