Οι σωλήνες που προετοιμάστηκαν παλαιότερα για τον αγωγό South Stream πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για τον αγωγό Turkish Stream, καθώς είναι σε καλή κατάσταση, δήλωσε στέλεχος της Gazprom.

Υπενθυμίζεται ότι ο South Stream εγκαταλείφθηκε στα τέλη του 2014 λόγω των ενστάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που έκρινε ότι το έργο δεν είναι συμβατό με το τρίτο ενεργειακό πακέτο.

Από την πλευρά της, η Gazprom τόνισε ότι το πάγωμα δεν επηρέασε την ετοιμότητα του εξοπλισμού, οπότε θα χρησιμοποιηθεί αυτούσιος.