Πρόστιμα συνολικού ύψους 47.500 ευρώ στην ΕΚΟ, την AVIN και το διυλιστήριο της Motor Oil επέβαλε το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, για υλοποίηση επενδύσεων χωρίς προηγούμενη εξασφάλιση των απαιτούμενων αδειών. Συγκεκριμένα, τα πρόστιμα έχουν ως εξής: - 23.902 ευρώ στην ΕΚΟ«διότι προέβη στην εγκατάσταση και λειτουργία μηχανολογικού εξοπλισμού, στη μονάδα ανάμειξης και συσκευασίας λιπαντικών (Σκαραμαγκά) µε επαύξηση ισχύος κατά 209,1 KW κύριας και 15,6 KW εφεδρικής, χωρίς προηγουμένως να έχει εφοδιασθεί, από την Αδειοδοτούσα Αρχή, µε τις απαιτούμενες, από την ισχύουσα νομοθεσία, άδεια εγκατάστασης και την εν συνεχεία, απαιτούμενη άδεια λειτουργίας».

- 12.489 ευρώ στη Μότορ Όιλ «διότι προέβη στην κατασκευή του μεγαλύτερου μέρους του έργου της κατασκευής της Μονάδας Ανάκτησης Θείου Μ-6750, στις εγκαταστάσεις της, πριν από τη χορήγηση της απαιτούμενης άδειας εγκατάστασης και πριν από τη λήψη της οικοδομικής άδειας, η οποία χορηγείται όταν έχει εκδοθεί η άδεια εγκατάστασης».

- 11.197 ευρώ στην AVIN «διότι προέβη στην κατασκευή του μεγαλύτερου μέρους του έργου της προσθήκης δεξαμενής και αντλιών στις εγκαταστάσεις της (Αγ.Θεόδωροι Κορινθίας), πριν από τη χορήγηση της απαιτούμενης άδειας εγκατάστασης και πριν από τη λήψη της οικοδομικής άδειας, η οποία χορηγείται όταν έχει εκδοθεί η άδεια εγκατάστασης».
TAGS