«Ενδεικτικό» χαρακτηρίζει ο υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιώργος Παπακωνσταντίνου, τον προϋπολογισμό ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ ανά πρόταση, για την ένταξη περιοχών στο πρόγραμμα «Πράσινες Αγροτικές και Νησιωτικές Κοινότητες-Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης». Αντιστοίχως, ο κ. Παπακωνσταντίνου χαρακτηρίζει «ενδεικτικό» και τον αριθμό των 500 έως 800 κατοίκων για τις περιοχές που θα ενταχθούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, ξεκαθαρίζει όμως ότι οι κάτοικοι δεν θα πρέπει να είναι περισσότεροι από χίλιους για την ένταξη στο πρόγραμμα.

Στο θέμα αυτό αναφέρεται ο υπουργός Περιβάλλοντος με έγγραφο του που διαβιβάστηκε στη Βουλή, μετά από σχετική ερώτηση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Πυθαγόρα Βαρδίκου.

 Ο βουλευτής έχει επισημάνει ότι το πρόγραμμα «Πράσινες Αγροτικές και Νησιωτικές Κοινότητες-Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης» θα προκηρυχθεί τέλη Ιουλίου. Οι φάκελοι πρέπει να κατατεθούν μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου και τέλος Νοεμβρίου να υπογραφούν τα συμβόλαια.

«Γνωρίζουμε ότι το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, που είναι αρμόδιο να επιλέξει ποιος θα χρηματοδοτηθεί, ήδη δουλεύει με ένα νησί», έχει παραπονεθεί ο κ. Βαρδίκος υπενθυμίζοντας ότι «υπάρχουν όροι και περιορισμοί για 500 έως 800 κατοίκους» ότι «θα χρηματοδοτηθούν δύο νησιά μηδενικών εκπομπών και ένα μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας» και ακόμη ότι «για κάθε ένα από τα δύο αυτά νησιά θα αναλογούν 15 εκατομμύρια ευρώ, ποσό υπερβολικά μεγάλο».

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ εκφράζει την ανησυχία του για «ήδη προειλημμένες αποφάσεις» επισημαίνοντας ότι θα μπορούσαν να γίνουν ολοκληρωμένα και συμπληρωματικά έργα σε περισσότερα νησιά με μικρότερο κιόλας προϋπολογισμό αφού το έργο που έχει ήδη ολοκληρωθεί για μετατροπή του Αϊ Στράτη σε πράσινο νησί, έφτασε τα 8 εκατομμύρια ευρώ ενώ η μελέτη που αφορά τα νησιά Φούρνοι και Θύμαινα του νομού προβλέπει δαπάνη 3 εκατομμύρια ευρώ. Ως εκ τούτων ο βουλευτής Σάμου του ΠΑΣΟΚ έχει καλέσει τον κ. Παπακωνσταντίνου να ενημερώσει τη Βουλή αν θα μπορούσαν να ενταχθούν στο εν λόγω πρόγραμμα οι Φούρνοι και η Θύμαινα.

 «Ο αριθμός των 500 έως 800 κατοίκων για ένταξη στο Πρόγραμμα Πράσινες Αγροτικές και Νησιωτικές Κοινότητες-Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης, είναι ενδεικτικός. Σε καμία περίπτωση όμως δεν πρέπει να ξεπερνά τους 1.000 κατοίκους. Όσον αφορά το ύψος του προϋπολογισμού των 15 εκατομμυρίων ευρώ ανά πρόταση, είναι επίσης ενδεικτικό και εκτιμάται από την αναγκαιότητα υλοποίησης των κατάλληλων παρεμβάσεων ώστε να επιτυγχάνονται οι στόχοι του προγράμματος», αναφέρει στην απάντησή του ο υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Γιώργος Παπακωνσταντίνου και προσθέτει, ως εκ τούτου, ότι «είναι δυνατόν να υποβληθούν προτάσεις για τα εν λόγω νησιά, οι οποίες και θα αξιολογηθούν με βάση τις προδιαγραφές και τους κανόνες που θα καθορίζονται στην προκήρυξη».