Στην επιβολή των κυρώσεων, που προβλέπει ο νόμος, προχωρά το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κάθε φορά που η αρμόδια ελεγκτική του υπηρεσία διαπιστώνει παράνομη εξορυκτική δραστηριότητα στα λατομεία του Άραξου, διαβεβαιώνει ο υπουργός Περιβάλλοντος, Γιώργος Παπακωνσταντίνου, με έγγραφό του, που διαβιβάστηκε στη Βουλή.

Σχετική ερώτηση είχε υποβάλει η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μαρία Κυριακοπούλου, υπενθυμίζοντας ότι η Λατομική Ζώνη του Άραξου ανήκει στο Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Κοτυχίου - Στροφιλιάς.

Ο κ. Παπακωνσταντίνου, με το έγγραφό του, αναφέρεται όμως και στο θέμα της εξασφάλισης της επάρκειας των αδρανών υλικών, για να υπενθυμίσει για το νομό Αχαΐας ότι μέχρι σήμερα δεν έχει βρεθεί χώρος κατάλληλος, που να πληροί τις προϋποθέσεις καθορισμού λατομικής περιοχής. «Το υπουργείο αναγνωρίζει ότι η διακοπή της λειτουργίας της λατομικής περιοχής Αράξου, σε συνδυασμό με την έλλειψη κατάλληλων πετρωμάτων για την παραγωγή αδρανών υλικών, υψηλής ποιότητας στην ευρύτερη περιοχή, θα δημιουργήσει σοβαρότατα προβλήματα στην ομαλή τροφοδοσία της αγοράς, στην κάλυψη των πολύ πιεστικών αναγκών του νομού Αχαΐας σε αδρανή υλικά και στην υλοποίηση των σημαντικών έργων υποδομής, που είναι σε εξέλιξη στην περιοχή», αναφέρει ο κ. Παπακωνσταντίνου και διαβεβαιώνει ότι σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και τους εργαζόμενους στα λατομεία της περιοχής, το υπουργείο εργάζεται για την εξεύρεση νομικά και περιβαλλοντικά αποδεκτής λύσης.