«Δεν μπορεί να υπάρξει μείωση των εγγυημένων τιμών στις υφιστάμενες συμβάσεις που αφορούν τη διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο ενεργειακό σύστημα, διότι μια τέτοια ενέργεια θα κλόνιζε την εμπιστοσύνη των επενδυτών και θα καθιστούσε μη ασφαλές το επιχειρηματικό περιβάλλον», ξεκαθαρίζει ο υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Γιώργος Παπακωνσταντίνου. Σχετικό έγγραφο του διαβιβάστηκε στη Βουλή προς απάντηση ερώτησης του βουλευτή του ΛΑΟΣ κ. Αστέριου Ροντούλη για το ενδεχόμενο μείωσης της εγγυημένης τιμής, μέσω της επαναδιαπραγμάτευσης των υφισταμένων συμβολαίων. «Το Υπουργείο παραμένει σε εγρήγορση προκειμένου να παρακολουθεί τις εγχώριες και διεθνείς εξελίξεις στα ζητήματα τιμολόγησης των ΑΠΕ (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας) και όχι μόνο και με γνώμονα το συμφέρον των καταναλωτών και επενδυτών να χαράσσει τη στρατηγική του, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις των εμπλεκομένων φορέων και επιδιώκοντας να λειτουργεί δημοκρατικά και φερέγγυα», αναφέρει ο υπουργός Περιβάλλοντος.

Ειδικότερα πάντως για το σύστημα των εγγυημένων τιμών, ο κ. Παπακωνσταντίνου αναφέρει ότι «κρίνεται πως είναι το καταλληλότερο για την εξασφάλιση των απαραίτητων επενδύσεων και το υπουργείο είναι σταθερός υποστηρικτής του σχήματος αυτού» και ακόμη ότι «οι εγγυημένες τιμές θα πρέπει να βρίσκονται σε συμφωνία με την εξέλιξη του διαρκώς μειούμενου κόστους του εξοπλισμού των διαφόρων τεχνολογιών ΑΠΕ σε συνδυασμό με την μεγέθυνση της αγοράς τους που βοηθά στην καλύτερη λειτουργία του ανταγωνισμού και συμβάλει στη μελλοντική περαιτέρω μείωση του κόστους τους».