Στα 13.970.000,00 ευρώ έφθασαν τα έσοδα του Δημοσίου από την πρώτη δημοπρασία δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Χρηματιστήριο. Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος διατέθηκαν 1.100.000 δικαιώματα εκπομπής προς 12,70 ευρώ το ένα. "Οι δημοπρατήσεις εκπομπών αερίων ρύπων μπορούν να καταστήσουν δυνατή την προώθηση της πράσινης ανάπτυξης, να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και να αποφέρουν έσοδα σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για την Ελλάδα, σε μια προσπάθεια για αλλαγή της πορείας της εθνικής οικονομίας της χώρας", αναφέρει το ΥΠΕΚΑ.

Το ΥΠΕΚΑ τονίζει ακόμη ότι η δημοπράτηση πραγματοποιήθηκε με επιτυχία παρά το δυσμενές κλίμα που επικρατεί τις τελευταίες μέρες στις αγορές ρύπων διεθνώς. Στη δημοπρασία κατατέθηκαν από οκτώ μέλη του Χρηµατιστηρίου Αθηνών χρηµατικές εγγυήσεις πριν τη δηµοπρασία, το συνολικό ποσό των οποίων ήταν ικανό να καλύψει περίπου το εξαπλάσιο της δηµοπρατούµενης ποσότητας, γεγονός που δείχνει το έντονο ενδιαφέρον για την συγκεκριμένη δημοπράτηση. Οι συµµετέχοντες των οποίων οι προσφορές έγιναν δεκτές ήταν τέσσερις.