«Δεν αποτελούσε και δεν αποτελεί πρόθεση του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) η επ΄ αόριστον διατήρηση του Μητρώου Προσωρινών Ενεργειακών Επιθεωρητών, αλλά η ένταξή τους στο Μητρώο των Μόνιμων Ενεργειακών Επιθεωρητών, μετά από παρακολούθηση εξειδικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος και την επιτυχία τους σε εξετάσεις, που θα διενεργήσει το Τεχνικό Επιμελητήριο». Τα παραπάνω αναφέρονται σε έγγραφο του αρμόδιου υπουργού Γιώργου Παπακωνσταντίνου, το οποίο διαβιβάστηκε στη Βουλή προς απάντηση ερώτησης του βουλευτή της ΝΔ Σταύρου Καλαφάτη αναφορικά με τις καθυστερήσεις στη διαδικασία πιστοποίησης των Ενεργειακών Επιθεωρητών. Όπως διευκρινίζει ο υπουργός, η χώρα μας κινδύνευε με καταδίκη από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επειδή δεν είχε τεθεί εγκαίρως σε εφαρμογή η ευρωπαϊκή οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και την ενεργειακή επιθεώρηση από ειδικευμένους εμπειρογνώμονες, τους ενεργειακούς επιθεωρητές. Προκειμένου λοιπόν να αποτραπεί η καταδίκη της Ελλάδας αλλά και να τεθεί σε εφαρμογή του Πρόγραμμα "Εξοικονομώ κατ΄ οίκον" προβλέφθηκε και η δυνατότητα χορήγησης αδειών προσωρινών επιθεωρητών σε μηχανικούς με δεκαετή αποδεδειγμένη εμπειρία για ένα σύντομο χρονικό διάστημα που θα λήξει στις 6 Οκτωβρίου 2011.

    Προκειμένου να τεθεί σε λειτουργία η διαδικασία χορήγησης αδειών Μονίμων Ενεργειακών Επιθεωρητών προωθούνται:

    * Η έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης με την οποία θα καθορίζονται τα ειδικότερα θέματα εκπαίδευσης των ενεργειακών επιθεωρητών, όπως οι ελάχιστες προϋποθέσεις και προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν οι φορείς εκπαίδευσης, τα προσόντα των εκπαιδευτών, η διδακτέα ύλη, η διαδικασία και ο τρόπος των εξετάσεων και η αξιολόγηση των υποψηφίων.

    * Έκδοση υπουργικής απόφασης για τη συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής προκειμένου να διασφαλίζεται το αδιάβλητο των εξετάσεων, η ισοτιμία και διαφάνεια της εξεταστικής διαδικασίας

    * Η έκδοση εκπαιδευτικού εγχειριδίου

    * Ενημέρωση των φορέων εκπαίδευσης (ΑΕΙ και πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης)

    * Δημιουργία πληροφοριακού συστήματος ώστε η εξεταστική διαδικασία να διεξάγεται ηλεκτρονικά.

    Στόχος είναι, όπως εξάλλου ενημερώνει ο κ. Παπακωνσταντίνου, η διαδικασία της εκπαίδευσης και των εξετάσεων να εκκινήσει εντός διαστήματος τριών μηνών, ώστε έγκαιρα να αντικατασταθούν οι προσωρινοί από τους μόνιμους ενεργειακούς επιθεωρητές και να μην προκληθεί δυσλειτουργία στη διαδικασία έκδοσης Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης. Μέχρι σήμερα στο Μητρώο Προσωρινών Ενεργειακών Επιθεωρητών έχουν εγγραφεί 5.046 επιθεωρητές.

    Ο υπουργός αναφέρει επίσης ότι έχουν ήδη ξεκινήσει οι πρώτοι έλεγχοι των εκδιδόμενων Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας και η διαδικασία επιβολής κυρώσεων.

    Ο βουλευτής της ΝΔ Σταύρος Καλαφάτης που είχε απευθύνει ερώτηση στην κυβέρνηση έχει καταγγείλει ότι λόγω των καθυστερήσεων ενεργοποίησης των διαδικασιών για την πιστοποίηση των Μόνιμων Ενεργειακών Επιθεωρητών δημιουργούνται συνθήκες "υπενοικίασης" εργασίας και φαινόμενα εκμετάλλευσης νέων μηχανικών, που παρέχουν εργασία έναντι εξευτελιστικών αμοιβών σε συναδέλφους τους μηχανικούς που έχουν λάβει προσωρινές άδειες.