Σε κατάληψη του λατομείου Ζωίτσα στο Κορωπί προχωρούν τα μέλη του σωματείου οδοποιητικών και σκαπτικών μηχανημάτων, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την αύξηση των τιμών για τα μπάζα που μεταφέρονται στο λατομείο. Ο χώρος του λατομείου Ζωίτσα είναι ο μοναδικός σήμερα με άδεια για την διαχείριση των υλικών εκσκαφής όμως αρκετοί οδηγοί δεν τον χρησιμοποιούν, με αποτέλεσμα να πετούν τα μπάζα ανεξέλεγκτα.